logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Metodik prevence

Metodikem prevence na naší škole je Mgr. Soňa Nebeská, která vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské:

 • působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem
 • pracuje především v oblasti prevence rizikového chování (sociálně nežádoucích jevů), spolupracuje při tvorbě a kontrole realizace preventivního programu školy
 • zaměřuje se na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových
 • projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového jednání (sociálně patologických jevů) u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole
 • zajišťuje besedy, přednášky a aktivity pro třídní kolektivy
 • koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků

Konzultační hodiny

 • po předchozí domluvě
 • kabinet metodika prevence 1. patro

Kontakt

 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkazy a telefonní čísla

zde najdete kontakty na instituce, kde můžete získat informace týkající se:

 • problematika šikany

www.sikana.cz

www.sikana.org

 • závislost na počítačích, internetová kriminalita

www.e-bezpeci.cz

 • drogová problematika

https://chciodvykat.cz/

 • problematika kyberšikany

 

 
 • ostatní kontakty

Linka bezpečí – 116 111

Rodičovská linka – 606 021 021

Bílý kruh bezpečí – 116 006

Záchranný kruh

Dokumenty