logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem
Nahoru

Formuláře a žádosti

01 - Žádost o zařazení žáka do přípravného ročníku
02 - Žádost o přestup k základnímu vzdělávání
03 - Žádost o přeřazení žáka do jiné třídy
04 - Žádost o uvolnění z výuky
05 - Žádost o vypracování individuálního vzdělávacího programu (IVP)
06 - Žádost o změnu učebního plánu žáka sportovní třídy
07 - Žádost o zrušení změny učebního plánu žáka sportovní třídy
08 - Žádost o vydání druhých učebnic
09 - Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova
10 - Žádost o umožnění absolvování 9. ročníku
11 - Žádost o umožnění komunikace se školou prostřednictvím papírové žákovské knížky
12 - Žádost o prominutí příspěvku za vzdělávání a školské služby ve školní družině
13 - Potvrzení o účasti a úhradě tuzemského ozdravného pobytu
14 - Źádost o odklad povinné školní docházky
15 - Źádost o dodatečný odklad povinné školní docházky
16 - Souhlas s dodatečným odkladem povinné školní docházky
 
 
Powered by Phoca Download