Povinně zveřejňované informace

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

1. Název

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní spojení

ZŠ Vinařská, Vinařská 1016/6, Ústí nad Labem 400 01

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

ZŠ Vinařská, Vinařská 1016/6, Ústí nad Labem 400 01

4.3. Úřední hodiny

Po – Pá 7.30 – 14.30

4.4. Telefonní čísla

4.5. Číslo faxu

organizace nepoužívá

4.6. Adresa internetové stránky

www.zsvinarska.cz

4.7. Adresa e-podatelny

organizace nepoužívá

4.8. Další elektronické adresy, ID DS

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 251061852/0300 Poštovní spořitelna

6. IČO

44555229

7.DIČ

organizace nepoužívá

8. Dokumenty

8.1. Dokumenty školy

8.2. Rozpočet

8.2.1. Očekáváné plnění rozpočtu 2019

8.2.2. Rozpočet na rok 2020

8.2.2. Střednědobý výhled rozpočtu 2021-22

9. Žádosti o informace

Místo: sekretariát školy v úředních hodinách

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo: sekretariát školy v úředních hodinách

11. Opravné prostředky

Místo: sekretariát školy v úředních hodinách

Lhůta: do 30 dnů po obdržení rozhodnutí

Způsob: písemně na sekretariátu školy

12. Formuláře