Změna ceny oběda od 1. 9. 2020

Vzhledem k neustále narůstajícím cenám potravin a k zajištění výživových norem ve všech předepsaných komoditách zvyšujeme cenu oběda od 1. září 2020 celkem o 2 Kč.

Strávníci podle věku 5 – 10 let 25 Kč 11 – 14 let 27 Kč 15 let a více 28 Kč

 

Změna ve způsobu placení stravného od 1. 1. 2021

Od nového kalendářního roku bude stravné hrazeno výlučně inkasem zálohově předem za objednané obědy na bankovní účet: 267623012/0300.

Návod pro platbu inkasem:

1. Ve své bance si zařídíte souhlas k přímému inkasu ve prospěch našeho bankovního účtu 267623012/0300 s inkasním limitem 650 Kč.

2. Vyplníte přihlášku a donesete ji vedoucímu školní jídelny.

3. Obědy jsou automaticky přihlášeny na každý měsíc, takže hlídáte pouze odhlášky. Pokud je strávník nemocen na přelomu měsíce, je třeba odhlásit obědy i v měsíci novém.

Miroslav Opa – vedoucí ŠJ