Zájmové kroužky

Vážení rodiče,

zde najdete nabídku zájmových kroužků pro školní rok 2015/2016. Přihlášky dostanou žáci od třídních učitelů.

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy