Zájmové kroužky

Pokyny k platbě klubového příspěvku do ŠSK a další informace.

 

Vážení rodiče členů ŠSK,

v tuto chvíli začalo i 2. pololetí pro zájmové útvary, které na škole organizuje ŠSK při ZŠ Vinařská.  Žáci (zákonní zástupci žáků) si mohou vybrat ze široké nabídky, kterou nabízíme.

 

Postup pro účast na zájmových kroužcích ve II pololetí školního roku 2016/17:

 

  1. V případě, že žák dosud nebyl členem ŠSK při ZŠ Vinařská, musí vyplnit registrační kartu a musí zaplatit 20 Kč členský poplatek + účastnický poplatek za kroužek na II. pololetí.

 

  1. V případě, že žák je členem ŠSK při ZŠ Vinařská a chce začít chodit na nový kroužek, který je v nabídce, přihlásí se u vedoucího tohoto zájmového kroužku. Poté zaplatí příspěvek za kroužek na II. pololetí.

 

  1. V případě, že žák bude navštěvovat kroužek jako v I. pololetí, uhradí platbu za II. pololetí.

 

Pro II. pololetí je nutné zaplatit klubové příspěvky dle výše ceny kroužku. Cena je stejná jako v I. pololetí.

 

Platbu je nutné provést pouze převodem peněz na číslo účtu ŠSK při ZŠ Vinařská – 271921979/0300

Do zprávy platby uveďte:

Jméno a příjmení

Třída

Název kroužku, kroužků

 

Např.:

620 Kč na účet

Josef  Novák, 6.A, florbal, volejbal, ano – zpráva platby

 

Platbu proveďte do 20. března 2017. V případě, že platbu neprovedete, bude činnost vašeho dítěte v kroužku po 21. březnu 2017 ukončena.

 

Děkuji, budu se těšit na další vzájemnou spolupráci.

Mgr. Květoslav Kolařík – předseda ŠSK při ZŠ Vinařská a ředitel ZŠ Vinařská