Zájmové kroužky

Pokyny k platbě klubového příspěvku do ŠSK a další informace.

 

Postup pro účast na zájmových kroužcích v I. pololetí školního roku 2019/20:

 

  1. V případě, že žák dosud nebyl členem ŠSK při ZŠ Vinařská, musí vyplnit registrační kartu a musí zaplatit 20 Kč členský poplatek + účastnický poplatek za kroužek na II. pololetí.

 

  1. V případě, že žák je členem ŠSK při ZŠ Vinařská a chce začít chodit na nový kroužek, který je v nabídce, přihlásí se u vedoucího tohoto zájmového kroužku. Poté zaplatí příspěvek za kroužek na I. pololetí.

 

Platbu je nutné provést pouze převodem peněz na číslo účtu ŠSK při ZŠ Vinařská – 271921979/0300

Do zprávy platby uveďte:

Jméno a příjmení

Třída

Název kroužku, kroužků

 

Např.:

620 Kč na účet

Josef  Novák, 6.A, florbal, volejbal, ano – zpráva platby

 

Platbu proveďte do 20. října 2019. V případě, že platbu neprovedete, bude činnost vašeho dítěte v kroužku po 21. říjnu 2019 ukončena.

 

Děkuji, budu se těšit na další vzájemnou spolupráci.

Mgr. Květoslav Kolařík – předseda ŠSK při ZŠ Vinařská a ředitel ZŠ Vinařská