Zahájení školního roku

Už po sedmé hodině se před školou začali objevovat první nedočkavci, které už prázdniny přestaly bavit. Nebo se jim stýskalo… 😉 V 8 hodin se konečně ozvalo zvonění a do lavic usedlo 294 žáků. Vítáme zvláště nejmenší – 15 žáků přípravného ročníku a 41 prvňáčků. A přejeme, nejen jim, samé jedničky, radosti a úspěchy…

Zde si můžete prohlédnout fotografie z dnešního dne.