Z výuky v 5. ročníku

Výuka Vlastivědy na I. stupni ZŠ bývá pro žáky v mnohém zajímavá. Od minulé reportáže v pravěku jsme se dostali až na konec 20. století. Informace o místní historii z konce 2. světové války a doby po té jsme čerpali i na exkurzi v bývalém protileteckém krytu. Jak vnímali návštěvu naši žáci, si můžete přečíst v uvedených reportážních střípcích:

Na středu 20. 5. jsme měli připravenou exkurzi do Muzea civilní obrany.

Jeli jsme tam městskou dopravou. Po vystoupení jsme si udělali průzkum, kolik po silnici projede velkých TIR vozů.

Po chvíli chůze jsme stáli před branou pozemku s obrněným vozidlem a mohutnou branou se dvěma vchody do bývalého protileteckého krytu. Přivítal nás milý starší pán.

Před vchodem byla nová pamětní deska na památku obětem bombardování našeho města na konci 2. světové války . Povídali jsme si o těch událostech.

Náš průvodce byl nejspíš hodně vzdělaný. Řekl nám pár informací o bunkru, jakou plnil roli za války i v době míru.

Prošli jsme železnými protitlakovými dveřmi do dekontaminační místnosti. …rychle se změnila teplota… …bylo tam asi 12 stupňů C.

Pán nás nechal prožít, jak to vypadalo, když ohlásili nálety letadel. …všichni se lekli náhle spuštěného alarmu… … rudé blikající světlo …

Procházeli jsme různými místnostmi – kancelářemi velitelství, zdravotní ošetřovnou, skladem potravin… …místností, kde byly mapy a staré telefony. To nejvíce zaujalo našeho spolužáka Radka.

Zkusili jsme si zatočit klikou přístroje na čištění vzduchu.

Zaujala mě hlavně výstava plynových masek, ochranných obleků, i pro miminka… a předmětů nalezených v krytu.

Mohli jsme se projít ve strmé chodbě a na konci byl únikový výlez.

Když jsme vyšli, skoro nás oslepilo denní světlo. …v krytu byla tma…

Moc se nám to líbilo. Venku jsme si prohlíželi zbraně a fotografie města z bombardování.

Většina z nás se točila na malém kolotoči. Mohli jsme si vylézt na obrněný transportér. …pan průvodce nás vyfotil.

Cestou zpět jsme na zastávce hledali časy v jízdním řádu.

Když jsme byli ve třídě, povídali jsme si o zážitku. Každý se něco nového naučil. …získali jsme hodně užitečných informací do vlastivědy a zároveň se pobavili. Stálo by to za zopakování. Byla to vážně SUPER exkurze.

Z prací žáků 5. B třídy – Kristýnky, Honzy, Vaška a Vaška, Lucky, Jiřinky

Mgr. Peřinová Marie