Výsledky voleb do školské rady

Dne 13. listopadu 2014 proběhly volby do školské rady pro funkční období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018. Jako zástupci pedagogických pracovníků školy byly zvoleny Mgr. Vladimíra Běhounková a Mgr. Zita Kubíčková. Zákonné zástupce rodičů budou reprezentovat Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. a PhDr. Jan Hábl, Ph.D. Poslední dva zástupci jmenované zřizovatelem budou známi na začátku roku 2015. Podrobné výsledky voleb jsou přístupné k nahlédnutí u ředitele školy.

Mgr. Martin Pilař – zástupce ředitele