Výsledky voleb do školské rady

Dne 9. listopadu 2017 proběhly na třídních schůzkách volby do školské rady. Zákonné zástupce nezletilých žáků budou od 1. ledna 2018 zastupovat paní Olga Mudrová (125 hlasů) a pan Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.  (112 hlasů). Třetí kandidát, Jaroslav Marvan získal 57 hlasů. Celkem se voleb zúčastnili 204 oprávnění voliči, volební účast tak byla 37,36 %. Podrobné výsledky voleb jsou přístupné k nahlédnutí u ředitele školy.

Mgr. Martin Pilař – zástupce ředitele