Všeználek

V pondělí 23. května 2016 se zástupci 1. – 5. tříd naší školy zúčastnili Všeználkovy olympiády, kterou pořádá ZŠ Hluboká. Soutěž prověřila všestranné znalosti a dovednosti žáků 1.stupně. Po společném přivítání se dvojice z každého ročníku přesunula na své první stanoviště.

Děti soutěžily v pěti disciplínách, které byly zaměřeny na logiku, znalosti Ústecka, přírodu,

pohádky a obratnost.

Všechna družstva bojovala s nadšením a vervou. Nejúspěšnější bylo družstvo druháků – obsadili 1 místo ve své kategorii a třeťáků, kteří byli mezi svými vrstevníky třetí. Celkově se naše škola umístila na krásném 3. místě z devíti.

Všem zúčastněným dětem patří obdiv a dík za reprezentaci školy.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Soňa Nebeská a Mgr. Zita Kubíčková