Pro členy

Příspěvek na II. pololetí 2014/2015

Členský příspěvek 300 Kč (únor –  srpen) třeba uhradit do konce února 2015 bezhotovostně na účet číslo: 241394231/0300.

– do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu

  • na konci června 2014 jsme proplatili příspěvek 300 Kč na Sportovní kurz v Nižboře (II. stupeň) a Školu v přírodě v Poslově Mlýně (I.stupeň)
  • v září 2015 jsme proplatili paragony v hodnotě 600 Kč na sportovní zboží a uhradili jsme kroužky za naše členy

 

Informace k II. pololetí 2014/2015

  • v únoru 2015 uhradíme příspěvek 300 Kč na sportovní kurzy konané naší školou – Zimní pobyt na horách (3. – 5. roč.) a Lyžařský výcvik (6. – 9. roč.)
  • v červnu 2015 uhradíme příspěvek 300 Kč na Sportovní kurz v Nižboře (II. stupeň) a Školu v přírodě v Poslově Mlýně (I.stupeň)
  • opět zaplatíme členům jeden zájmový kroužek nebo doučování na naší škole
  • nadále probíhá zdravá svačina – 1x týdně (kabinet p. uč. Běhounková)

Noví členové se mohou hlásit na začátku kalendářního roku! více informací

logo_os_final_krivky

 

za Vinařská sportovní o. s.

Mgr. Vladimíra Běhounková