Věnuj mobil

V lednu 2019 se naše škola v rámci projektu Recyklohraní  zapojila do soutěže Věnuj mobil. Zúčastnily se téměř všechny třídy, za co jim patří velké poděkování. Nejpilnější byla třída 5.A, která nasbírala 58 kusů mobilních telefonů!!! Hned za nimi se velmi snažily třídy 8.A a 4.B. Všichni žáci z těchto tříd dostali sladkou odměnu a osobní poděkování od koordinátorky soutěže na naší škole. Za každý odevzdaný mobilní telefon získává naše škola body do celkové soutěže v projektu Recyklohraní. Celkem jsme jich nasbírali 195 kusů.

Děkujeme také rodičům, kteří se sběrem mobilních telefonů pomáhali. 😊

Mgr. Radka Bendlmajerová – koordinátor EVVO

5.A   8.A