Uzavření školy – aktualizováno

16. března 2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let.

 

15. března 2020

ŠJ je až do odvolání uzavřena .

Mgr. Martin Pilař – zástupce ředitele

 

13. března 2020

S okamžitou platností je uzavřena tělocvična.

Mgr. Martin Pilař – zástupce ředitele

 

11. března 2020

Vážení zákonní zástupci, 

pro zajištění výuky vašich dětí i po dobu mimořádných opatřeních budou učitelé jednotlivých předmětů zasílat žákům domácí úkoly prostřednictvím systému Škola OnLine. Pro řádné vypracování úkolu je nutné, aby byl žák přihlášen na svém účtu, nikoli na účtu rodiče. Podrobný návod  na vypracování úkolů naleznete  ve Škole OnLine v rozvrhu žáka, ve středu 11. března 2020 u události „Domácí úkol“ je přiložený výukový zdroj.

V tomto týdnu si vyučující pomocí jednoduchých úkolů ověří, že žáci komunikují přes Školu OnLine a od příštího týdne budou úkoly zadávány každý den s termínem vypracování. Hodnocení těchto úkolů může být použito pro hodnocení žáka na vysvědčení.

Problémy s přihlášením do Školy OnLine, s vypracováním úkolů či jiné technické problémy řešte se mnou nebo s Mgr. Kašparem.

Mgr. Martin Pilař – zástupce ředitele

 

Zde najdete informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol.

ŠJ je v provozu pouze pro zaměstnance školy a cizí strávníky.

 

10. března 2020

Vážení zákonní zástupci,

oznamujeme vám s ohledem na rozhodnutí vlády, že se od 11. března 2020 uzavírají všechna školská zařízení v ČR s výjimkou jeslí a mateřských školek na dobu neurčitou. Bohužel v této chvíli nemáme k dispozici podrobnější informace.

Žákům se budeme snažit zasílat výukové materiály prostřednictvím systému Škola OnLine. Průběžně vás pak budeme informovat na www.zsvinarska.cz či Škola OnLine.

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy