Úhrada ŠD

Bezhotovostní úhrada ŠD 900 Kč (6 x 150 Kč) za období leden – červen 2020.

platbu posílejte na č. ú. 251061852/0300 (platba musí být připsána na účtu nejpozději 31. ledna 2020)

Více informací najdete v sekci Školní družina.

Anna Šťovíčková – vedoucí ŠD