Třídní výlet 5.B

zoopark Počasí s otazníkem, ráno s vykřičníkem. Na programu návštěva zooparku v Chomutově – objednán výukový program komentovaný průvodcem – projížďka Safari vozidlem ve volném výběhu (vzhledem k vydatným dešťům a promáčenému terénu jen varianta pro tyto podmínky), prohlídka skanzenu Stará Ves s ukázkou způsobu života obyvatel původních vesnic Krušnohoří a okruh vláčkem po zoo. Počasí nám nakonec přálo, časově vše proběhlo podle plánu, zaměstnanci zooparku se nám maximálně věnovali, posvačili jsme v příjemném koutu přírody a zbyl čas i na nezbytné nákupy. Podělte se s námi na fotografiích o zážitky.

Mgr. Peřinová Marie

Zde si můžete prohlédnout fotografie z výletu.