Třídění odpadu

V úterý 28. dubna 2015 jsme v naší škole začali s tříděním plastů. Žáci a žákyně ze třídy 7. A pod vedením paní učitelky Bendlmajerové rozmístili po celé škole popelnice se žlutým víkem a letáky s instrukcemi o správném třídění plastů.

Ve škole už dlouho a dobře funguje sběr starého papíru, a tak jsme tentokrát zkusili třídění plastů a budeme pokračovat dále například elektroodpadem. Budeme rádi, když nám s tříděním pomůžete i vy, milí rodiče. 🙂

Mgr. Radka Bendlmajerová – koordinátorka EV