Třídění elektroodpadu

elektroodpad Naše škola se zapojila do Recyklohraní, což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. A tak jsme k již úspěšnému třídění plastů a papíru přidali ještě třídění elektroodpadu.

                                       Mgr. Radka Bendlmajerová