Terezín

terezinVe středu 31. května 2017 se již tradičně zúčastnili žáci 9. ročníku vzdělávacího semináře Památníku Terezín. Po příjezdu do Terezína nejprve následovala přednáška v místním muzeu, kde se žáci dozvěděli základní informace o Terezíně. Poté již následovala samotná prohlídka Hlavní a Malé pevnosti.

Prohlídka Hlavní pevnosti zahrnovala návštěvu tajné modlitebny, márnice a kolumbária. Dále pak židovského hřbitova a krematoria a poslední zastávka byla v Magdeburských kasárnách, kde žáci mohli vidět, v jakých otřesných podmínkách museli lidé žít.

Po obědě žáky čekala návštěva Malé pevnosti, kde navštívili například celu nejznámějšího vězně Malé pevnosti Gavrila Principa.

Mgr. Petra Hrstková