Sportovní kurz – Jiřetín pod Jedlovou

V termínu 11. – 14. června 2018 proběhne sportovní kurz třídy 4.A ve sportovním centru v Jiřetíně pod Jedlovou. Cílem bude prohloubit praktické znalosti míčových sportů (kopaná, volejbal, házená, basketbal, vybíjená, přehazovaná), seznámit se z herními činnostmi netradičních sportů (frisbee, branball, beach volejbal, beach fotbal, beach házená, minigolf, lacros) a v případě teplého počasí využít koupaliště. Při aktivitách v místě areálu bude činnost zaměřena na stmelování třídního kolektivu (diskotéka, hry, soutěže, táborák, opékání vuřtů). Žáci budou ubytováni v rekonstruované turistické ubytovně s plnou penzí.

Pedagogický dozor: Mgr. Soňa Nebeská,  Petra Kovalová

Mgr. Marcela Bromová – vedoucí kurzu