Sponzorský dar

Velké poděkování patří rodičům dětí z 1.B za sponzorský dar na Vánoční jarmark – zakoupení  surovin a napečení perníčků, cukroví a sladkého pečiva.

Iveta Hnyková