Spolupráce s knihovnou

knihovna I v tomto školním roce v rámci zvyšování čtenářské gramotnosti žáků pokračovala naše spolupráce s Dětským oddělením SVKUL. Všechny třídy l. stupně včetně přípravného ročníku absolvovaly se svými učiteli tematický vzdělávací program v prostorách knihovny vedený pracovníky tohoto oddělení. Naši žáci se seznámili s prostředím knihovny, s uspořádáním knih. Dozvěděli se, jak se do knihovny přihlásit, jaké akce knihovna pořádá. Vyhledávali knihy v prostoru knihovny pomocí online katalogu. V rámci besedy či přednášky zhlédli video ukázky. Pracovali s mapami aj. informačními zdroji na internetu. Práce v týmu jim umožnila vzájemně sdílet čtenářské zážitky získané čtením připravených textů či úryvků z knih. Při plnění úkolů se učili  vstřícné spolupráci. Do konce roku ještě čeká naše nejmenší čtenáře z l. ročníků slavnostní pasování na čtenáře v prostorách knihovny. Na tuto akci jsou zváni i rodiče.          

Na fotografiích jsou žáci 4.B třídy při práci.

Mgr. Marie Peřinová