Spaní ve škole

Téměř stovka dětí se sešla v pátek 21. listopadu v podvečer v atriu ZŠ Vinařská v Ústí nad Labem. A proč děti přišly do školy i večer? Čekalo je další spaní ve škole – tentokrát pod názvem: „Spaní s piráty a námořníky“. Hledání pokladu, stezka odvahy či pohádky

o námořnících a pirátech byly součástí již 21. ročníku této akce. Všechny děti byly úžasné a odměnou pro ně byly nejen dobroty, ale i každoroční hraná pohádka pod názvem „PIRÁTI Z POD HOLOMĚŘE“ – tradičně v podání sehraného pedagogického sboru této školy. Jim patří také poděkování za to, že se svým žákům věnují nejen během výuky, ale i ve svém volném čase.

Anna Šťovíčková – vedoucí ŠD

Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce.