Školní výlety

Vážení zákonní zástupci a žáci,

ZŠ Vinařská bude v letošním školním roce připravovat školní výlety pro 2. stupeň, na který se budou moci přihlásit žáci napříč ročníky dle zájmu.

Školní výlet se uskuteční 25. června 2019. Příslušnou částku budou vybírat třídní učitelé po uzavření přihlášek.

Přihlašování bylo uzavřeno.

 

I. Muzeum iluzí + prohlídka centra Prahy (maximální počet žáků – 50)

Žáci absolvují cestu zájezdovým autobusem od školy do Prahy – Muzeum iluzí. V muzeu si projdou dva okruhy, které budou určeny asi na cca 2 hodiny. Po návštěvě muzea si projdou starou část Prahy. Zpět pojedou  zájezdovým autobusem ke škole.

Celková cena – 300 Kč.

Příspěvek od SRPŠ – 60 Kč

Vybíraná částka – 240 Kč

 

II. Skalní soutěsky Hřensko (maximální počet žáků – 50)

Žáci absolvují cestu zájezdovým autobusem od školy do obce Hřensko. Odsud si projdou a lodičkami projedou Edmundovu a Divokou soutěsku s výkladem až k Mezní louce. Zpět pak pojedou z Mezní louky zájezdovým autobusem ke škole.

Celková cena – 170 Kč

Příspěvek od SRPŠ – 60 Kč

Vybíraná částka – 110 Kč

 

III. Zřícenina hradu Vrabinec: (maximální počet žáků – 30)

Žáci absolvují cestu linkovým autobusem, či vlakem do obce Těchlovice. Odsud půjdou pěšky po turistické značce na zříceninu hradu Vrabinec. Po cestě si mohou přečíst informační cedule. Na vrcholu zříceniny si žáci mohou žáci opéct donesené vuřty. Zpět pojedou z  Těchlovic linkovým autobusem, či vlakem.

Celková cena – 60 Kč

Příspěvek od SRPŠ – 60 Kč

Vybíraná částka – 0 Kč

 

Pozn.: Celková částka za jednoho žáka bude záviset na počtu účastníků k danému výletu.

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy