Školní turnaj ve vybíjené

Ve středu 25. 2. 2015 proběhl na naší škole turnaj ve vybíjené. Utkali se žáci 1. až 3. ročníku. Atmosféra byla skvělá, děti bojovaly statečně. Soutěžilo se mezi žáky daného ročníku. Vítězem se stala třída 1.A, 2.A a polovina dětí ze 3.A.

Všichni si odnesli sladkou odměnu.

Hana Králíková – vedoucí soutěže

Zde si můžete prohlédnout fotografie z turnaje.