Školní družina

Školní družina (ŠD) je součástí naší ZŠ. Ke své činnosti využívá tří heren pro žáky I. stupně ZŠ. Družina nabízí dětem bohaté pracovní, výtvarné, sportovní, rekreační a odpočinkové zájmové činnosti. Bezproblémově se prolíná se zájmovými kroužky a dalšími aktivitami ZŠ.

Provoz ŠD

  • ranní: 6.00 – 7.40 
  • odpolední: 11.45 – 17.00

Kontakt:

Anna Šťovíčková – vedoucí ŠD

tel: 734 445 632

mail: anna.stovickova@zsvinarska.cz

Úhrada ŠD

měsíční poplatek činí 150 Kč a platí se takto:

  • září – prosinec částka 600 Kč – nutno uhradit do 30. září 
  • leden – červen částka 900 Kč – nutno uhradit do 31. ledna 

platbu posílejte na č. ú. 251061852/0300 (platba musí být připsána na účtu nejpozději 30. září a 31. ledna)

Do zprávy platby uveďte:

Jméno a příjmení

Třída

platba ŠD

 

Např.:

600 Kč na účet

Josef  Novák, 1.A, platba ŠD

 

Personální složení

  • Anna Šťovíčková – vedoucí ŠD
  • Bc. Petra Kozová – vychovatelka
  • Mgr. Kristýna Dúlová – vychovatelka

 

Předběžná přihláška do ŠD ke stažení.