Školení učitelů

30. října 2014 se učitelé ZŠ Vinařská zúčastnili školení s tématikou ADHD ve školní praxi. Seminář přednášela Mgr. Rothová.

Mgr. Květoslav Kolařík