Setkání nad knihou

A je tu konec školního roku. Hodnotíme. Podívejte se s námi i na fotografiích, jak na naší škole žáci zvyšují svou čtenářskou gramotnost.

Všechny třídy I. stupně navštívily během školního roku dětské oddělení Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Byl zde pro ně připraven zajímavý výchovně –  vzdělávací program. Děti poznaly možnosti knihovny, pracovaly s knihou, diskutovaly, učily se vyhledávat v on-line katalogu. Pracovnice knihovny se jim vždy plně věnují.Některé třídy se sem již opakovaně vracejí. Vždy se rozšíří řady registrovaných čtenářů knihovny.

Po celý školní rok se v knihovně naší školy jednou do měsíce scházela otevřená skupina dětí přístupná všem žákům školy. Starší žáci si sledovali informační tabule k jednotlivým schůzkám. Vzájemně prezentovali své knihy, které četli, pracovali s knihami školní knihovny, řešili zajímavé úkoly z literárních textů, soutěžili ve svých dovednostech.

Teď jim přejeme pěkné prázdninové zážitky, i se zajímavou knihou v ruce.

Mgr. Marie Peřinová

Zde si můžete prohlédnout fotografie.