Sešity na školní rok 2020/2021

Vážení zákonní zástupci,

prostřednictvím naší školy si můžete objednat sadu sešitů pro příští školní rok. Sadu si objednáte tak, že uhradíte částku, kterou uvádíme. Do zprávy platby napíšete: Jméno a příjmení žáka, ročník ve školním roce 2020/2021, sešity. Platbu provedete do 15. června na číslo účtu školy: 251061852/0300. V případě, že platbu neuhradíte, zajišťujete si nákup sešitů sami – zde najdete seznam.

2. roč. – 72,-

3. roč. – 107,-

4. roč. – 150,-

5. roč. – 171,- 

6. roč. – 190,-

7. roč. – 190,-

8. roč. – 211,-

9. roč. – 220,-

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy