Zářijový sběr starého papíru

se koná v úterý a ve středu 22. a 23. září 2015

V časech 7.00 – 7.30 a 14.00 – 16.00.

Dodržujte, prosím, časový rozpis (zvláště ráno – včasný příchod pedagogů do výuky). Špatně svázané balíky nebereme!

Děkujeme za pochopení.