Rodová Ilona, Mgr.

třídní učitelka: 2.B 

email: ilona.rodova@zsvinarska.cz

kabinet: 2. patro