Recitační soutěž

Ve znamení  jara proběhlo v pondělí  24. 3. na naší škole školní kolo v recitaci pro žáky přípravného až 5. ročníku. Zájem o účast byl mezi žáky velký. Po obědě se sešli vystupující, jejich přihlížející spolužáci a učitelé ve školní knihovně. Se svým příspěvkem vystoupilo 29 žáků z 32 přihlášených. Společně strávený čas v příjemné atmosféře rychle utíkal. Počáteční tréma byla vystřídána pocitem úspěchu. Všichni si zasloužili potlesk diváků. Za svou píli, výkony a také odvahu obdrželi sladkou odměnu. Devět nejúspěšnějších bylo oceněno odbornou porotou z řad učitelů odměnou knižní. Mnozí z nich se chystají již na další ročník. Poděkování patří  i  všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na akci podíleli.

Omlouváme se za špatnou kvalitu fotografické dokumentace. Hned na začátku nám vypověděla technika, fotografie jsem pořizovali na mobilní telefon.

Mgr. Marie Peřinová