Recitační soutěž

Třicet dva šikovných děvčat a chlapců, které spojoval společný zájem, se v úterní odpoledne sešlo ve sluncem vyhřáté a osvětlené školní učebně. Spolu s nimi tréma, očekávání, společenské oblečení, úsměv na tváři i obavy. Konala se soutěž v recitaci pro žáky přípravného až 5. ročníku. Již tradičně v tomto období.

Po hravém hlasovém rozcvičení děti, rozdělené podle věku, předvedly své dovednosti. Letos byla nově zařazena i kategorie přednesu vlastní tvorby. Šest účastníků z 2. -5. ročníku si počínalo velmi zdařile. Odborná porota z řad učitelů školy měla z čeho vybírat. Za krásné výkony předávala odměny v podobě sladkostí a knih. Sedm žáků získalo zvláštní ocenění.

Mladým autorům přejeme mnoho tvůrčích nápadů a sil. Zase za rok na shledanou.

Mgr. Marie Peřinová

Zde si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže.