První školní den

Dne 1. září 2014 usedlo do nejmenších lavic naší školy 35 prvňáčků a 14 dětí z přípravného ročníku. Přejeme nejen jim, ale i ostatním žákům ZŠ Vinařská, aby byl tento školní rok tím nejúspěšnějším…