První pomoc

Mz6 V pátek 9. února 2018 zpestřila výuku ČVS svou besedou na téma První pomoc záchranářka a maminka naší žákyně paní Slavíková. Žáci a žákyně z šestých tříd vyslechli nejdříve důležité teoretické informace o poskytnutí první pomoci, zopakovali si důležitá telefonní čísla a nechyběla ani praktická část besedy. Při ní si mohli všichni vyzkoušet  na tzv. Andule ( výcvikové figuríně pro nácvik první pomoci ), jak se provádí masáž srdce. Nechyběla ani práce s obvazem, kdy si každý zkusil obvázat nějakou část lidského těla. Děti odcházely na víkend plné dojmů. Děkujeme paní Slavíkové za moc hezkou besedu. 

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Radka Bendlmajerová