Šesťáci na Lovoši

Projekt České středohoří – 2. část

Program:

Lovoš – pěší část (3km), + pěší část – Opárenské údolí – Malé Žernoseky (6km)

 

Úkoly, výstupy:          

a) každá skupina zpracuje výstup zaměřený na fyzikální jevy lovos1

b) každá skupina – fotodokumentace

c) mapa Českého středohoří s vyznačenými lokalitami + turistické značení

d) přírodní zajímavosti kopce LOVOŠ

e) železnice a zřícenina hradu Opárno

e) rychlost chůze během výletu + graf převýšení

 

Mezipředmětové vztahy:

přírodní zajímavosti – přírodopis, poloha a mapa – zeměpis, fyzikální jevy a měření, graf – fyzika

 

Kompetence:

a) žák se orientuje a vyhledává v internetových portálech a aplikacích

b) spojuje historické souvislosti ze svého okolí

c) spolupracuje a tvoří ve skupině, kde rozděluje práci stejným dílem

d) umí se orientovat v přírodě, poznává turistické značky a ukazatele

e) rozpoznává fyzikální jevy, zvládá měření a výpočet fyzikálních veličin

 

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

lovos2