Pro členy ŠSK

Vážení rodiče žáků ŠSK při ZŠ Vinařská,

od 1. května si můžete podat žádost Školnímu sportovnímu klubu o proplacení částky 500 / 1000 Kč (dle toho, zda jste ŠSK odevzdali jeden nebo dva šeky).

Se žádostí odevzdejte i originál účetního dokladu s datem roku 2016 za zakoupené sportovní zboží.

Vše odevzdejte do 15. června 2016 třídnímu učiteli.

Jelikož došlo v průběhu školního roku k několika změnám, budeme přispívat v plné výši pouze členům ŠSK, kteří mají trvalý pobyt v Ústí nad Labem. Členům, kteří nemají trvalý pobyt v Ústí nad Labem uhradíme platbu za jeden sportovní kroužek, který žák při ŠSK navštěvuje.

Vzor vyplnění žádosti:

 Žádost o příspěvek ŠSK při ZŠ Vinařská na sportovní rozvoj jednotlivce.

 

Žádám tímto o finanční příspěvek ŠSK při ZŠ Vinařská na rozvoj jedince v hodnotě  500 Kč / 1000 Kč na činnost svého syna/dcery ve ŠSK.

Jméno a příjmení člena ŠSK: František Novák

Datum narození: 01.01.2000

Adresa bydliště: Nová 1251/6, Ústí nad  Labem, 400 01

Jméno a příjmení zákonného zástupce: Pavel Novák

Podpis zákonného zástupce: podpis

Popis sportovní potřeby: sportovní boty

Žádost o 500 / 1000 Kč (nehodící se škrtněte)

Číslo bankovního účtu: 0035268558/0300

   

Žádost převzal dne …………………. zaměstnanec ŠSK……………………………….

Mgr. Květoslav Kolařík – předseda ŠSK při ZŠ Vinařská