Příspěvek na pomůcky

Na materiál potřebný pro hodiny výtvarných a pracovních činností na 1. stupni a výtvarné výchovy, světu práce na II. stupni vybíráme 50 Kč.

Žáci, kteří jsou uvolňováni z výtvarné výchovy nebo světa práce, z důvodu změny vzdělávacího plánu nebudou 50 Kč hradit. Materiál na zadané práce si budou hradit z vlastních prostředků.

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy