Příspěvek na nákup pomůcek pro žáky 1. tříd

I v letošním školním roce přispěje zřizovatel školy Statutární město Ústí nad Labem finanční částku 2.000 Kč na nákup pomůcek pro budoucí prvňáčky. I za ně tímto děkujeme.