Přírodověda ve 4.B v muzeu

ctvrtabe_muzeum Rozmanitost přírody – životní potřeby, projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla živočichů a rostlin – to se učí žáci podle školního vzdělávacího plánu v předmětu přírodověda ve 4. ročníku. A proto jsme se domluvili a 16. října absolvovali výukový program v muzeu ,, Kdo byl před námi v lese“. Děti pracovaly po celou dobu aktivně zapojeny s přírodninami, u vitríny s krajinou Českého středohoří, s modely krajiny, modelovaly hnízda, vyplňovaly pracovní listy…    A jak to hodnotí samy?

 ,,Když jsem šel do muzea myslel jsem, že mě to tam bude nudit, ale bavilo mě to nakonec“(Petr)

,,Moc se mi tam líbilo. Naučil jsem se nové zajímavosti o lese a jeho obyvatelích .“(Pepča)

,,Bylo to naučné, zajímavé a zábavné. Přála bych si jít tam znovu.“(Nicol)

… a tak jsme objednali na tento měsíc další pokračování v našem poznávání jinak než ve školních lavicích.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

Mgr. Marie Peřinová – třídní učitelka