Přípravný ročník

Třídní učitelka: Marta Hradová

Počet žáků: 11

Kmenová učebna: 2. patro

pripravka