Přípravný ročník

Třídní učitelka: Marta Hradová

Asistent pedagoga: Lenka Tučková

Počet žáků: 11

Kmenová učebna: 1. patro

01-pripravka