Přípravný ročník

Třídní učitelka: Marta Hradová

Počet žáků: 10

Kmenová učebna: 1. patro

pripravka