Preventivní program

V pátek 24.10. byly pro žáky naší školy v rámci povinné preventivní činnosti připraveny motivační programy Vítej na palubě – pro 1. stupeň, Rozum v zastoupení – pro 2. stupeň firmou Harmonia Universalis.

Žáci se zábavnou formou dozvěděli, jak se mají chovat ke spolužákům a k dospělým, jak pozitivně myslet a žít. Kombinací hudební složky a divadelních skečů si měli možnost uvědomit závažnost škodlivosti návykových látek, vlivu reklamy a závislosti na počítačových hrách.

Mgr. Soňa Nebeská – metodik prevence

Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce.