Přespolní běh

V areálu ZŠ Elišky Krásnohorské proběhlo 7. října 2014 okresní kolo v přespolním běhu. Naši školu reprezentovalo družstvo chlapců (ve složení Tomšík, Macek, Bár, Filip, Fujera a Kunca), které závod vyhrálo a družstvo dívek (ve složení Čisárová, Krejčová, Vorlíčková, Švehlová, Zajícová, Rodová), které skončilo na devátém místě. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Vít Borůvka

Zde si můžete prohlédnout fotografie ze závodů.