Předplavecký výcvik

V letošním školním roce je novinkou pro přípravný ročník ZŠ Vinařská předplavecký výcvik v Plavecké hale na Klíši v Ústí nad Labem. Cílem výcviku je seznámení s plaváním jako zábavným a zajímavým sportem formou her ve vodě vedoucích k překonání strachu z vody, orientace ve vodě, dýchání do vody, splývání v obou polohách, skoky, pády do vody, podpoře zdraví a otužování organismu.

Věříme, že si žáci najdou kladný vztah k plavání a že postupně u všech zmizí strach z vody.

Iveta Hnyková – učitelka přípravného ročníku