Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,

dovoluji si vás pozvat na třídní schůzku konanou ve čtvrtek 7. listopadu 2019 od 16.00 pro I. stupeň a od 17.00 hod. pro II. stupeň. Schůzky se konají v kmenových třídách.

9.A a 9.B budou mít schůzku rodičů od 16.00 v učebně chemie, kde Vám budou podány informace k přijímacím zkouškám. Pak budete pokračovat v kmenových učebnách

 

Program třídních schůzek:

1. Zpráva zástupce Rady školy o práci a finanční strategii SRPŠ

2. Prospěch a chování žáků

3. Povinnosti zákonných zástupců

4. Povinnosti žáků ve škole

5. Hospodaření třídního fondu

6. Mimoškolní a pobytové akce

7. Diskuse

 

Účast alespoň jednoho ze zákonných zástupců na schůzkách je nutná!!!

 

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy