Pokyny pro zákonné zástupce žáků 1. stupně – aktualizovano

Vážení zákonní zástupci,

zde najdete pokyny pro výuku a pobyt žáků 1. stupně ve škole od 25. května 2020 a dále čestné prohlášení.

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy