Pokyny pro zákonné zástupce žáků 9. roč.

Vážení zákonní zástupci,

zde najdete pokyny pro návrat žáků 9. ročníků do školy a dále čestné prohlášení.

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy