Pokyny ke zvýšení bezpečnosti na ZŠ Vinařská

Vážení učitelé, zákonní zástupci a žáci. Z důvodu zvýšení bezpečnosti v areálu naší školy vás informujeme o přijatých opatřeních, která by měla zvýšit bezpečnost na naší škole.

1. Režim dne

6.00 – 7.40      Škola bude uzavřena.

Nastupující děti do ŠD budou zvonit a ohlásí se v družině.

Rodiče odvedou děti do ŠD výhradně vchodem vlevo.

Vchod uprostřed bude uzamčen.

7.40 – 8.00       Šatní prostor bude kontrolován dozorem – zaměstnanec školy.

8.00 – 11.45     Škola bude uzavřena.

V případě návštěvy na sekretariátu, či na vedení školy ohlásíte důvod své návštěvy ve vestibulu školy našemu zaměstnanci, který vás vpustí dovnitř.

V případě návštěvy učitele si předem domluvíte schůzku. Ve vestibulu školy oznámíte dojednanou schůzku zaměstnanci školy konajícímu dozor, který vás zavede ke sborovně. Tam si vás převezme daný učitel, s kterým máte schůzku dojednanou.

11.45 – 14.00      V šatním prostoru je konán dozor zaměstnancem školy, který zajišťuje bezpečnost školy.

14.00 – 17.00      Škola bude uzavřena

Zákonní zástupci, či osoby jimi pověřené, které si jdou pro děti do ŠD, budou používat výhradně vchod vlevo. Vchod uprostřed bude uzamčen. Děti, které odchází ze školní klubovny, použijí vchod kolem družiny.

16.00 – 21.30      Zájmovým útvarům otevírá školník. Pouští je pouze levým vchodem.

Od 17.00 je  vchod ke školní družině uzamčen.

7.30 – 12.30 – zákaz vstupu rodičům do školy!!!!!

 

Pokyny pro zákonné zástupce žáků ZŠ Vinařská

1.  Pokud půjdete s vašim dítětem do ŠD či ze ŠD, použijte z šatního prostoru pouze levý vchod.

2.  Pokud půjdete do školy z jiného důvodu, použijte vchod kolem vedení školy. Ve vestibulu školy se vás ujme zaměstnanec školy a odvede vás ke sborovně, či na sekretariát školy.

3.  Ráno nevoďte vaše děti do tříd. Nenavštěvujte bez předem domluvené schůzky učitele ve škole.

4. V rámci bezpečnosti vašich dětí nenechávejte při odchodu ze školy otevřené vchodové dveře.

Pokyny pro žáky

1. V případě, že žáci přijdou do školy později, zazvoní na školní zvonek, představí se, uvedou z jaké jsou třídy a po následném vpuštění půjdou do školy přes vedení školy.

2. V případě, že žáci půjdou hromadně z tréninku, zazvoní na školní zvonek, představí se, sdělí, že jdou z tréninku a po následném vpuštění do školy, půjde jeden žák přes vedení školy a ostatním pak otevře dveře u šaten.

Pozn.: Od 19. října 2015 na ZŠ Vinařská začne pracovat nový zaměstnanec, jehož pracovní náplň bude výhradně zaměřena na zvýšení bezpečnosti na naší škole.

Děkujeme všem, že budete dodržovat uvedená opatření.

 

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy