Poděkování

Děkujeme manželům Perlíkovým a paní Adamcové za vánoční strom.