Platba kroužků a školního klubu

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření školy nebyla realizována ani činnost kroužků (včetně školního klubu) našeho ŠSK v plném rozsahu 2. pololetí.

Pokud jste kroužek zaplatili, bude vám z platby strženo 100Kč a zbylá částka bude převedena do dalšího školního roku.

Pokud vaše dítě v příštím roce žádný kroužek (ani školní klub) navštěvovat nebude nebo je žákem 9. ročníku, můžete si zažádat o vrácení peněz. Žádost o vrácení a číslo účtu, na který se mají peníze poslat, zasílejte sekretářce školy paní Behenské na emailovou adresu behenskam@seznam.cz do konce června.

Při kontrole plateb bylo zjištěno, že některé děti kroužek v únoru a začátkem března navštěvovaly, ale platba nebyla provedena. Doplaťte, prosím 100 Kč do konce června.

V případě nejasností nebo dotazů mě kontaktujte přes Školu OnLine nebo na adrese petra.stankova@zsvinarska.cz

Za ŠSK Mgr. Petra Staňková

 

Vzor žádosti:

Žádám o vrácení částky za ŠSK při ZŠ Vinařská za svého syna Josefa Nováka ze třídy 1.A ve výši 200 Kč (sportovní kroužek, angličtina), 350 Kč (tvořivý kroužek), 300 Kč (školní klub). Částku převeďte na č. účtu: ………………………..

Pavel Novák